STRETECH 2011

(26.6.2011) Prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT se dne 15.června zúčastnili studenti 3PA - Zdeněk Malý, Jakub Podlesný a Jan Haltuf.

Na letošním 5.ročníku workshopu se budoucí maturanti elektrotechniky prezentovali s přístrojem na měření reakční doby u člověka. Tento přístroj, který je řízen jednočipovým mikroprocesorem, dokáže změřit rychlost reakce s přesností na milisekundy. Prezentace našich studentů byla velice úspěšná a svůj postřeh si změřil i ředitel konference Ing. Karel Vítek, CSc.
V odpoledních hodinách se naší škole jako jediné podařilo navštívit na elektrotechnické fakultě laboratoř radioelektroniky, kde proběhl poutavý výklad Ing. Štěpána Matějky, Ph.D. na téma radioelektronických měření.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj