GALAVEČER ČESKÉ RUČIČKY 2012

Ve školním roce 2011/2012 proběhl již IV. ročník zápolení žáků středních odborných škol a středních odborných učilišť s názvem „České ručičky 2012“.

Získalo je celkem 21 žáků, kteří své schopnosti prokázali v národních kolech soutěží odborných dovedností ve vybraných oborech. Přehlídku České ručičky trvale vyhlašuje Jihomoravský kraj a organizuje ji spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem průmyslu a sociálních věcí, Svazem českých a moravských výrobních družstev, Hospodářskou komorou České republiky a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Vyvrcholením přehlídky České ručičky 2012 je slavnostní galavečer, jenž se za účasti čelných představitelů vyhlašovatele i spoluvyhlašovatelů, partnerů, pořadatelů, zástupců významných firem, osobností veřejného a kulturního života, odborníků, rodičů, pedagogických pracovníků škol a sdělovacích prostředků uskutečnil ve středu 20. června od 18 hodin v brněnském Divadle Reduta. Vítězové soutěží a škola, kterou reprezentovali, obdrželi čestné uznání se symbolem přehlídky od akademického malíře Františka Hanáčka a zlatou plaketu České ručičky.

Naší školu reprezentoval Petr Chuchvalec, žák 3.ročníku oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje , který se stal vítězem Soutěže odborných dovedností oborů elektro v zaměření slaboproud. SOD se uskutečnila ve dnech 21. – 22.3.2012 na Střední škole informačních technologií a sociální péče v Brně.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj