Výstava na podporu německého jazyka a kultury v Praze

(26.6.2012) Národní technická knihovna v Praze poskytla své prostory interaktivní výstavě "Man spricht deutsch", kterou upořádal pro studenty i veřejnost pražský Goethe-Institut.

Zajímavou formou přiblížil dne 20.6. 2012 studentům třídy 1MA ve všech ohledech němčinu jako cizí jazyk i poutavé kulturní i politické zázemí nejlidnatějšího státu Evropské unie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj