Zahájení školního roku 2012/2013 - dálkové studium

Informace pro studenty 1.ročníku dálkového nástavbového studia

Zahájení studia je ve čtvrtek 6.9.2012 od 13:30 hod. v kulturním sále školy.

Po úvodním seznámení s vedením školy a třídní učitelkou bude týž den zahájeno vyučování dle rozvrhu. Na úvodní schůzku přineste prosím ke kontrole výuční list.

Přejeme hodně úspěchů ve studiu.


PS: Seznam doporučené literatury pro dálkové studium je zveřejněn na našich web.stránkách pod záložkou Studium – Nástavbové studium.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj