Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60, odst. 2 až 4 zákona č. 561//2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dále § 2 a 3 odst. 5 vyhlášky 671/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, 2. kolo přijímacího řízení.

Termíny
Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení přijímáme do 15.5.2013.
Výsledky 2. kola budou vyvěšeny na WWW stránkách a na veřejně přístupném místě školy dne 21.5.2013.

Stále máme volná místa ve všech námi nabízených oborech kromě Klempíře a Obráběče kovů ( pro malý počet uchazečů nebudou tyto obory ve školním roce 2013/14 otevřeny ) .
Pro školní rok 2013/14 ale otevíráme i učební obor Sklář i nástavbové studium Provozní technika a Provozní elektrotechnika, které jsme v minulých letech pro malý počet uchazečů nemohli otevřít.

Podmínky 2.kola přijímacího řízení jsou stejné jako pro 1.kolo přijímacího řízení.

Ing.Hubálek Jiří
ředitel školy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj