Novinky pro školní rok 2013/14

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk, sděluje , že pro školní rok 2013/14 otevíráme 1-leté pomaturitní studium ve všech námi nabízených učebních oborech.

Podmínkou přijetí ke studiu je ukončené střední vzdělání s maturitou. Pomaturitní studium probíhá pouze formou odborného výcviku a hodin tělesné výchovy. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Ing.Hubálek Jiří
ředitel střední školy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj