České ručičky 2013

(26.4.2013) Mimořádného úspěchu dosáhl žák třídy 3EE Vladislav Mlejnecký, který se v republikovém finále soutěže odborných dovedností oboru Mechanik elektronických zařízení umístil na 3. místě.

Soutěž pořádala 18. dubna Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno. Praktickým úkolem pro soutěžící bylo zhotovit elektronický generátor funkcí a pomocí měřících přístrojů provést jeho oživení a nastavení. Časový limit pro zhotovení výrobku, měření a zkoušení byl 4 hodiny. Odpoledne proběhla písemná část soutěže formou hodinového testu.
Vladislavu Mlejneckému děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj