Brigády Nymburk

Hra elektro

Hra auto

Hra silnoproud

Oprava fasády víceúčelového sálu


V červenci a srpnu 2013 došlo k opravě vnějších stěn fasády víceúčelového sálu. V průběhu stavebních prací došlo k odstranění opadávajících částí stávajícího obkladu z cihelných pásků, k penetraci podkladu, k nanesení výstužné vrstvy za pomoci výstužné tkaniny a stěrkového tmelu a k provedení vrchní omítky a jejímu barevnému nátěru. Ve výběrovém řízení uspěla a dodavatelem se stala firma Komplet stavby Nymburk s. r.o. .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj