Celostátní seminář AZZ

(29.10.2008) V prostorách naší školy se ve dnech 21.10. a 22.10. konal již XV. celostátní odborný seminář revizních techniků a odborných pracovníků zdvihacích zařízení, jehož pořadatelem byla Asociace pro zdvihací zařízení České republiky


Při sestavování programu semináře byl brán zřetel na nové právní předpisy, na nové technické normy a nezapomnělo se ani na přednášky zaměřené na další oblasti každodenní praxe:

 • Novela živnostenského zákona (Ing.Petr Kameník – ředitel odboru živností Ministerstva průmyslu a obchodu)
 • Mechatronika – inovační faktor ve stavbě a provozu jeřábů (Doc.Ing.Karel Jeřábek CSc. – ČVUT Praha – FS)
 • ČSN EN 14502-1 Jeřáby - Zařízení pro zdvihání osob – Část 1: Závěsné koše. Pokyny výrobce k jejich používání. (Ing.Karel Engliš – UNIMAN Engliš, s.r.o., Praha)
 • Směry činnosti v normalizaci po 1. lednu 2009 (Ing.Jaroslav Zajíček – ČNI)
 • Jeřábová technika firmy DEMAG CRANES & COMPONENTS, s.r.o. Slaný
 • (Ing.Tomáš Ebert – Demag Cranes & Components, s.r.o. Slaný)
 • Doporučená pravidla ohodnocování činnosti odborných pracovníků v oblasti zdvihacích zařízení – třetí vydání (Dipl.tech.Vladislav Čermák – Re-Cranes Praha)
 • ČSN EN 1493 Zvedáky vozidel a ČSN EN 1756-1 Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla. Bezpečnostní požadavky (Ing.Karel Šimonovský – inspektor OIP Hradec Králové)
 • Uznávání výsledků dalšího vzdělávání – zákon čís. 179/2006 Sb. (RNDr.Zdeněk Somr – viceprezident Hospodářské komory ČR
 • Jak zvládat stresy (PhDr Pavel Vacek, PhD. – Univerzita Hr. Králové)
 • Nařízení vlády čís. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení (Ing.Jiří Zobač – inspektor OIP pro Středočeský kraj)
 • Různé typy automobilových a železničních zvedáků a plošin firmy FEREX Liberec – konstrukce, pohony, bezpečnostní zařízení, provoz a revizní zkoušky. (Ing.Petr Flekna – FEREX Liberec, s.r.o.)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj