DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

(22. 1. 2014) Naše škola opět otevřela svoje brány budoucím žákům a jejich rodičům . Dne 20.1.2014 proběhl DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Učitelé a žáci seznámili návštěvníky se širokou nabídkou studijních a učebních oborů, do kterých budeme přijímat nové žáky v následujícím školním roce 2014 –2015. Zájemci mohli prozkoumat vybavenost školy, podívat se na učebny, navštívit domov mládeže a prohlédnout si prostory našich dílen. Školou provázely žákyně 2.ročníku oboru Ekonomika a podnikání. Malé občerstvení a teplý čaj zase připravili učitelé odborného výcviku oboru kuchařské a cukrářské práce společně se svými žáky.
Spolu s námi se na Dni otevřených dveří prezentovala stavební společnost ZEPRIS s.r.o. a sklárny Crystal Bohemia a.s. Poděbrady, na jejíž požadavek byl do nabídky oborů zařazen i obor sklář zaměřený na broušení a rytí skla. Firmy se prezentovaly jak ukázkami výrobního sortimentu , tak nabídkou pracovních míst pro naše absolventy.

Věříme, že si určitě každý z návštěvníků našeho DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ odnášel reálnou představou o možnostech studia, ubytování, stravování a další důležité informace o škole vůbec, a že se s mnohými setkáme znovu v měsíci září 2014 – a to jako s kmenovými žáky naší střední školy.

Poděkování si zaslouží všichni, kteří se podíleli na průběhu našeho DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj