Brigády Nymburk

Hra elektro

Hra auto

Hra silnoproud

5. výukový den

(7.2.2014) Dne 28.ledna proběhl další výukový den s Ing.Černou a panem Wágnerem ve firmě Misan pro třídy 3CZ a 2NS na téma "Základy obsluhy a údržby stroje".

Žáci si vyzkoušeli odměřování polohy os pomocí laseru, měření hladiny a tlaku hluku, jakož i měření vibrací vřetene pomocí vibrometru.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj