Mezinárodní veletrh fiktivních firem 2014

(25.3.2014) Ve dnech 17.– 19.března 2014 se konal jubilejní 20. ročník Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze.

18. března se veletrhu zúčastnili žáci prvních ročníků nástavbového studia oboru Podnikání a žáci 3. ročníku čtyřletého studia oboru Ekonomika a podnikání. Žáci měli možnost nakupovat fiktivní zboží za fiktivní peníze ve fiktivních firmách, kterých se na veletrhu sešlo 141. V jednotlivých stáncích nabízeli zboží a služby širokého sortimentu od potravinářského průmyslu přes elektroniku až po auta, zájezdy a nocleh žáci, zástupci fiktivních firem jednotlivých škol s mezinárodní účastí (Slovensko, Rakousko, Rumunsko a Španělsko). V průběhu veletrhu probíhal doprovodný program, jehož součástí byla prezentace jednotlivých vystavujících oblastí.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj