Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60, odst. 2 až 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání ( školský zákon ) a dále § 2 a 3 odst. 5 vyhlášky 671/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, 2. kolo přijímacího řízení.

Termíny
Přihlášky do 2.kola přijímacího řízení přijímáme do 9.5.2014.
Výsledky 2.kola budou vyvěšeny na stránkách školy www.copnb.cz a veřejně přístupném místě školy dne 21.5.2014.

Stále máme volná místa ve všech námi nabízených oborech kromě Strojírenství, Klempíř, Obráběč kovů a Sklář, které pro malý počet uchazečů nebudou ve školním roce 2014/15 otevřeny.

Podmínky 2.kola přijímacího řízení jsou stejné jako pro 1.kolo přijímacího řízení ( viz. www.copnb.cz ) .

Ing.Hubálek Jiří
ředitel střední školy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj