Brigády Nymburk

Hra elektro

Hra auto

Hra silnoproud

Mikrovlnné rádiové spoje

(1.4.2014) Ve čtvrtek 13. března se v rámci předmětu elektronika uskutečnila exkurze k anténním systémům na střeše SOŠ a SOU Nymburk.

Studenti elektrotechniky byli seznámeni s principem páteřních i lokálních linek a následně sledovali u anténních systémů typ antény, rozměry, frekvenční pásma, operátora a provozovatele. Důležitá byla též informace o škodlivosti vysokofrekvenčního elektromagnetického pole při časté expozici na živý organismus.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj