Gastro 2014

(6.5.2014) V dubnu již tradičně navštívili naši žáci z učebních oborů kuchařské a cukrářské práce za doprovodu učitelů odborného výcviku výstavu Gastro v Hradci Králové.

Jako v minulých ročnících, stejně i letos mohli obdivovat skvostné výtvory žáků s pestrou tématikou. Mnohé figury působily jako živé a málokdo by uvěřil, že tomu tak není. Žáci i učitelé si přivezli z výstavy spoustu nevšedních dojmů a především inspirací pro svoji profesi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj