Důležitá informace - zateplení objektů SOŠ a SOU

Omezení provozu školy

Vážení,
v souvislosti s dlouhodobě připravovaným stavebním projektem - Zateplení objektů SOŠ a SOU Nymburk informujeme naše žáky, jejich zákonné zástupce, ubytované na domově mládeže i další návštěvníky areálu SOŠ a SOU Nymburk o dílčích omezeních pramenících z prováděných stavebních prací.
Projekt bude realizován po dobu několika měsíců od září 2014. Omezení se bude týkat způsobu výuky, ubytování, stravování i dalších činností a pohyb v prostorách školy bude podléhat zvláštnímu režimu.
Zahájení školního roku proběhne dle harmonogramu školního roku 2014/2015. Aktuální informace k organizaci provozu a výuky v průběhu stavebních úprav (zateplování) budou poskytovány na webových stránkách školy (www.copnb.cz).
Děkujeme za pochopení.
Ing. Jiří Hubálek
ředitel školy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj