Zájezd do Norinberku a Řezna

(9.12.2008) Tento poznávací zájezd se uskutečnil dne 3.12.

V Norimberku jsme si prohlédli historické centrum města, které je téměř celé obehnáno mohutnými hradbami se spoustou zachovalých městských bran.
Z  historických památek nás zaujal chrám sv. Lorence s nádherným interiérem a kostel Panny Marie, který zde nechal postavit císař Karel IV. Díky probíhajícímu adventu jsme měli možnost navštívit vánoční trhy proslavené svou bohatou tradicí. V Řeznu jsme zase navštívili starou radnici a historický most dlouhý 300 metrů.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj