Informace pro rodiče ubytovaných žáků na DM


Vážení rodiče,
rádi bychom vás informovali o rozsáhlé rekonstrukci budovy Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, jehož součástí je i budova domova mládeže. Rekonstrukce bude probíhat vně i uvnitř budovy.
Součástí stavebních úprav je i odstranění balkonového zábradlí výškové budovy domova mládeže.
Ubytovaní žáci budou seznámeni s bezpečnostními opatřeními s tímto spojené vychovateli výchovných skupin.
Všechny výstupy (okna a dveře) na balkony jsou zabezpečeny bezpečnostní pojistkou, jejíž odstranění, nebo jakékoliv jiné poškození, je vedeno jako hrubé porušení vnitřního řádu domova mládeže.

Bc. Slováková Radka
Vedoucí vychovatelka DM
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj