Budoucnost je v nano!?

V rámci projektu „Most vzdělávání, vědy a praxe“ SVÚM Čelákovice navštívili studenti elektrotechniky Technickou univerzitu v Liberci.

Na Technické univerzitě proběhly dvě přednášky : „Plazmatické úpravy materiálů“ od Ing. Zbigniewa Rozeka Ph.D. a „ Nanomateriály a nanotechnologie“ od Ing. Totky Bakalové Ph.D. .Přednášky i praktické ukázky v laboratořích byly velmi zajímavé. Na vlastní oči jsme viděli výrobu a úpravu nanovláken, které byly objeveny na této univerzitě. Nanovlákna jsou v dnešní době nově používána a mají velkou budoucnost.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj