Školení manipulačních vozíků

16. února 2015 – žáci 3. ročníku učebního oboru Operátor skladování se zúčastnili školení řidičů motorových manipulačních vozíků.

Pod vedením pana Tomáše Víta ze společnosti STILL, spol. s r. o. v Praze žáci kromě teoretické výuky zaměřené zejména na bezpečnost a rizika při manipulaci s příslušným typem vozíku absolvovali i praktický výcvik. Všichni žáci úspěšně splnili všechny podmínky k získání řidičského oprávnění pro skupiny vozíků typu E1 a E2.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj