Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení.

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60, odst. 2 až 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a dále § 2 a 3 odst. 5 vyhlášky 671/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, 2. kolo přijímacího řízení.

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení přijímáme do 15. 5. 2015.

Výsledky 2. kola budou vyvěšeny na stránkách školy www.copnb.cz a na dveřích školy dne 22. 5. 2015.

Stále máme volná místa ve všech námi nabízených oborech kromě oborů vzdělání Strojírenství, Obráběč kovů a Sklář, které pro malý počet uchazečů nebudou ve školním roce 2015/16 otevřeny.

Podmínky 2. kola přijímacího řízení jsou stejné jako pro 1. kolo přijímacího řízení.
Ing. Hubálek Jiří
ředitel střední školy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj