Přijímací zkouška (pouze pro 4leté maturitní obory)

Všechny pozvánky k přijímací zkoušce byly odeslány v úterý dne 31.3.2015.

Naše škola se zapojila do pilotního ověřování přijímacích zkoušek pro 4leté maturitní obory.

Pozvánka k přijímací zkoušce v 1. kole se rozesílá 14 dní před termínem konání zkoušky, u dalších kol nejpozději 7 pracovních dnů před zkouškou.

Přijímací zkoušky se konají dne 15. dubna 2015.

Náhradní zkouška se koná 14. května 2015. Pozor, pokud se kryjí termíny konání zkoušek, musí si uchazeč zvolit, kterou zkoušku vykoná a není to důvod pro stanovení náhradního termínu.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj