Brigády Nymburk

Hra elektro

Hra auto

Hra silnoproud

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Ředitel SOŠ a SOU Nymburk zveřejňuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. výsledky 1.kola přijímacího řízení.

Ředitel SOŠ a SOU Nymburk zveřejňuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. seznam přijatých a nepřijatých uchazečů na SOŠ a SOU Nymburk. V souladu s ustanovením zákona se tímto zveřejněním v uvedené datum považuje rozhodnutí o přijetí ke studiu za doručené školou. Dnem následujícím po dni zveřejnění začíná plynout zákonná lhůta pro doručení zápisových lístků.
Rozhodnutí o nepřijetí obdrží uchazeči písemně (doporučeně do vlastních rukou).

Nedoručení zápisového lístku v uvedeném termínu (nejpozději 7.května 2015) zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí.


Soubory ke stažení:Výsledky 1. kola přijímacího řízení
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj