Zahájení školního roku 2015/16

Slavnostní zahájení školního roku 2015/2016

pro žáky 1. ročníku denního studia:
v úterý dne 1. 9. 2015 v 9:30 hodin v kulturním sále školy,

pro žáky 1. ročníku dálkového studia:
ve čtvrtek dne 3. 9. 2015 ve 13:30 hodin v kulturním sále školy.
Po úvodním seznámení s vedením školy a třídní učitelkou bude týž den zahájeno vyučování dle rozvrhu.

Na úvodní schůzku přinesou všichni žáci ke kontrole výuční list, maturitní vysvědčení či konečné vysvědčení ze ZŠ.

PS: Seznam pomůcek a doporučené literatury pro žáky 1.ročníků je umístěn pod záložkou "pro žáky".
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj