Informace z domova mládeže

Výběr finanční částky 500 Kč do fondu oprav v domově mládeže

Tato finanční částka se vybírá od letošního školního roku poprvé. O jejím výběru rozhodlo vedení školy v důsledku nutných oprav prostor domova mládeže, nutné údržby a zajištění jeho provozu v důstojných podmínkách. Finanční částky, které tyto opravy vyžadují jsou nad rámec možností školy.
Finance nebudou použity v případě úmyslného poškození inventáře domova mládeže. Částka nijak nesouvisí s výběrem SRPŠ ve škole.

Oproti jiným domovům mládeže ubytovaní žáci dostávají zdarma po dobu celého školního roku hygienické potřeby, za symbolickou cenu jsou jim poskytnuty na všechny soukromé používané spotřebiče odborné revize, nevybírají se fin. částky na provoz kroužků v domově mládeže, doprava na sportovní turnaje v rámci DM se také proplácí.

Informaci o úhradě finanční částky 500 Kč do fondu oprav zákonní zástupci obdrželi primárně v přihlášce k ubytování. Jejím podpisem souhlasili s podmínkou úhrady. Finanční částku je možné prominout v případě doložení hmotné nouze rodiny.


Bc.Radka Slováková
Vedoucí DM Nymburk
tel.733 715 240
e-mail : slovakova@copnb.cz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj