Mezioborové soutěže

V pátek 2.října se všechny třídy zúčastnily velkolepé mezioborové soutěže, která proběhla u příležitosti oslav 70. výročí naší školy.

Na žáky čekalo postupně 18 soutěžních stanovišť, na kterých si vyzkoušeli znalosti a dovednosti z jednotlivých oborů vyučovaných na naší škole. Na každém stanovišti bylo možno získat až 30 bodů. Po ukončení soutěží nastala půlhodinová přestávka na oběd a následně proběhlo slavnostní vyhlášení vítězných tříd. Pořadí na prvních třech místech bylo následující:
1. 1.NA,S
2. 2.NA,B,S
3. 3.BP,BS,CZ

Na závěr pátečního soutěžního dne pak došlo k vypuštění 70 symbolických balónků.

Soutěže žáky nejen pobavily, ale taky jim daly nahlédnout do rozmanitosti a náplně všech oborů, které se na naší škole vyučují.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj