Informace o přijímacím řízení – přidělení registračního čísla


Vážení rodiče a vážení uchazeči, děkujeme, že jste si vybrali naši školu.

Seznam přijatých uchazečů nemůže obsahovat jméno a příjmení žáka, proto byly tyto údaje nahrazeny registračním číslem.

Do 31. 3. 2016 Vám budou rozeslány dopisy s oznámením přiděleného registračního čísla, pod kterým bude zveřejněn výsledek 1. kola přijímacího řízení.


ROZHODNUTÍ o přijetí ke vzdělání bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem (tzn. písemně se rozhodnutí o přijetí nezasílá). Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí poštou.

Seznam s výsledky 1. kola přijímacího řízení bude vyvěšen na dveřích školy a na webových stránkách školy www.copnb.cz dne 22. dubna 2016.

V případě přijetí je přijatý uchazeč povinen doručit škole do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení zápisový lístek.

Pokud by reálně hrozilo, že se třída neotevře pro malý počet přijatých žáků, budeme Vás sami kontaktovat a nabízet náhradní řešení.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj