Brigády Nymburk

Hra elektro

Hra auto

Hra silnoproud

Aktuální informace k přijímacímu řízení 2016/2017


Vážení budoucí žáci a rodiče,
jsme velmi rádi, že jste si ke svému dalšímu vzdělávání vybrali právě naší školu, je to dobrá volba. Vím, že většina z Vás prožívá období plné napětí, zda budete přijati. V současné době zpracovává naše studijní oddělení Vaše přihlášky. Po zpracování přihlášky obdržíte ze strany školy dopis, ve kterém najdete registrační číslo uchazeče.
(Všechny dopisy jsou již rozeslány.)

V případě, že máte jakékoliv dotazy ohledně přijímacího řízení, neváhejte kontaktovat pí Adamcovou na studijní oddělení školy (tel. 325 514 870, 734 575 892).

Konečné rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno dle školského zákona na veřejně přístupném místě ve škole a webových stránkách školy dne 22. 4. 2016.
Věříme, že přijímacím řízením projdete úspěšně a v září Vás přivítáme jako žáky naší školy.

Přeji Vám hodně zdaru a těšíme se na setkání s Vámi.

V souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb. v platném znění, stanovil ředitel školy, že pro malý počet uchazečů a z ekonomických důvodů se ve školním roce 2016/17 nebude otevírat obor vzdělání:

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
26-41-M/01 Elektrotechnika
23-41-M/01 Strojírenství
28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla
66-51-H/01 Prodavač
23-56-H/01 Obráběč kovů
36-67-E/01 Zednické práce

Všechny uchazeče o výše jmenované obory budeme sami kontaktovat a nabízet náhradní řešení.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj