Florbalový turnaj 22. 3. 2016

Florbalový turnaj na domově mládeže

V úterý dne 22. 3. 2016 proběhl v hale BIOS turnaj ve florbale, který pořádal náš domov mládeže. Turnaje se zúčastnila čtyři družstva: ZŠ Komenského, DM při Hotelové škole Poděbrady, DM Jitřenka a pořádající DM při Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Nymburk. Všichni zúčastnění bojovali za své týmy. K výborným výkonům jim pomáhalo početné publikum, které je hlasitě podporovalo. Největší bojovnost prokázali hráči ZŠ Komenského, kteří turnaj vyhráli. Druhé místo vybojovali hráči z HŠ Poděbrady, třetí se umístila Jitřenka a naši žáci skončili na místě čtvrtém.
Všichni zúčastnění si odnesli sladkou odměnu a tři nejlepší poháry pro vítěze.

Turnaj se zrealizoval díky finanční podpoře firmy T.P.C.A.


Mgr. Radka Slováková
Vedoucí DM Nymburk
tel. 732 268 295
e-mail: slovakova@copnb.cz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj