AKTUALIZACE - přijatí uchazeči v rámci autoremedury


V rámci autoremedury byli na odvolání přijati tito uchazeči (uvedeni pod registračním číslem) - písemné rozhodnutí přijde poštou:

Mechanik opravář motorových vozidel

290/2016
324/2016


V případě, že jste ztratili o studium na naší škole zájem a neuvažujete o odevzdání zápisového lístku, oznamte prosím tuto skutečnost v co nejkratším termínu na tel 734 575 892 nebo na email adamcova@copnb.cz.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj