Brigády Nymburk

Hra elektro

Hra auto

Hra silnoproud

Poplatek 500,- Kč na SRPŠ a provozní náklady ve školním roce 2016/2017


Vážení rodiče!

Výbor sdružení rodičů a přátel školy při SOŠ a SOU Nymburk rozhodl o vybírání příspěvku na školní rok 2016/2017. Tento příspěvek zůstává v nezměněné výši 170,- Kč na žáka/rok. Dále je vybírán příspěvek na provozní náklady nehrazené ze státního rozpočtu (např. kopírování učebního materiálu, provoz šaten, nářadí, materiál, apod.) a to ve výši 330,- Kč/rok a to za každého žáka školy.

Příspěvek SRPŠ (170,-Kč) platí pouze jeden ze sourozenců. Z vybrané částky jsou hrazeny příspěvky na školní akce, které jsou součástí vzdělávacích programů např. exkurze, výlety, divadelní a filmová představení, lyžařský výcvik. Dále je přispíváno na zajištění maturitních a závěrečných zkoušek, odměny žáků za výborné studijní výsledky, reprezentaci školy, apod.


Výběr příspěvků provedou třídní učitelé do 30. 11. 2016.

Žáci, kteří neuhradí požadovanou částku, nemají nárok na čerpání těchto příspěvků (tzn. žák si hradí plnou výši vstupného či dopravu).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj