Návštěva z Francie

Po dvou letech nás opětovně 15. prosince 2016 navštívilo 25 učitelů technického zaměření z Francie.

Tentokrát přijeli v odpoledních hodinách a návštěvu zahájili posezením ve sborovně. Zde je uvítala vedoucí učitelka odborného výcviku Mgr. Gabriela Kuchařová společně s ředitelem školy Ing. Jiřím Hubálkem. Nechyběla zástupkyně pro teoretické vyučování Mgr. Martina Bartošová, která se aktivně podílí na účasti školy v rámci Erasmu a část pedagogického sboru z úseku odborného výcviku. Ve sborovně bylo pro hosty připraveno učebními obory kuchařské a cukrářské práce malé pohoštění v podobě nealkoholického ovocného punče a kávy. Na chuť žáci upekli medovníkové řezy a slané pivní tyčinky. Po úvodním slově následovalo velké množství dotazů stran návštěvníků, které se týkaly zejména praxe žáků ve společnostech. Poté následovala exkurze do dílen odborného výcviku, učebny výpočetní techniky a nechyběla vyhlídka z nejvyšších pater výškové budovy školy. Exkurze by do budoucna měla podpořit zahraniční stáže našich žáků ve Francii. Tímto děkujeme spolupracujícím společnostech za věcné dary (Pivovar Nymburk, spol. s r. o., Poděbradka a. s.)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj