Řemesla 2017 – Výstaviště Lysá nad Labem – (16. – 18. 2. 2017)

Po dvouleté odmlce jsme se znovu ocitli na výstavě Řemesel v Lysé nad Labem. Tradičně bývá součástí výstavy prezentace středních odborných škol a učilišť, a v posledních letech i společností a firem, jejichž účelem je podpora technického vzdělávání v souvislosti s nedostatkem pracovních sil vybraných technicky zaměřených povolání.

Ze zúčastněných můžeme zmínit firmy Crystal Bohemia, Poděbradka, Nevšímal a Tržan, firmy, které s naší školou aktivně spolupracují a našim žákům nabízejí praktickou výuku, exkurze, stipendijní programy a po absolvování studia zaměstnání. Návštěvníci mohli v našem stánku obdivovat model traktoru, shlédnout výrobky 3Dtisku, reálnou výrobu na 3Dtiskárně a změřit si jaká je rychlost jejich postřehu v milisekundách.
Mimo jiné pak zakoupit výrobky z dílen cukrářů, kuchařů a zámečníků (věnečky, ovocné košíčky, medovník, pivní preclíky, dalamánky, hrstkový salát, sekanou, pizzu, vidlice na opékání pekáčků, krbové nářadí, dětský zahradní set, svícny a měděné růže). Naši žáci z maturitních oborů pak prezentovali na jevišti školu formou vlastní Power Pointové prezentace provázenou mluveným komentářem. Nutno podotknout, že se této role zhostili na výbornou. Doufáme, že si na své v našem stánku přišli i naši budoucí žáci, kterým jsme se pokusili touto formou ucelit přehled všech nabízených studijních a učebních oborů SOŠ a SOU Nymburk.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj