Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení


Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60, odst. 2 až 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a dále § 2 a 3 odst. 5 vyhlášky 671/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů,

2. kolo přijímacího řízení.

Přihlášky ke studiu do 2. kola přijímacího řízení přijímáme do 19. 5. 2017.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou vyvěšeny na stránkách školy www.copnb.cz a na dveřích školy (u recepce) dne 26. 5. 2017.

V tištěné podobě naší informační brožury byly uvedeny i obory, které jsme chtěli zařadit do naší nabídky (23-41-M/01 Strojírenství, 23-56-H/01 Obráběč kovů, 23-65-H/03 Strojník silničních strojů, 28-58-H/01 Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla). Ke dni podání přihlášek ke schválení nedošlo, dále je nenabízíme a podání přihlášky na tyto obory je neplatné.


Ing. Hubálek Jiří
ředitel střední školy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj