Jaderný reaktor

Dne 22.března se třídy 2.MA a 2.EES zúčastnily exkurze na Fakultu jaderné fyziky UK, kde si prohlédly školní jaderný reaktor Vrabec VR1.

Byli jsme seznámeni s činností jaderného reaktoru a projekty, které jsou na tomto reaktoru prováděny. Navštívili jsme velín, odkud je řízena činnost a výkon reaktoru. A nakonec nám naši průvodci ukázali mozek – řídící centrum jaderného reaktoru.
Po celou dobu exkurze nám naši průvodci vše vysvětlovali a měli jsme možnost si vše prohlédnout a zeptat se na to, co nás zajímalo.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj