Přijímací zkoušky

Informace ke konání přijímacích zkoušek dne 12. 4. 2017 (1. termín) a 19. 4. 2017 (2. termín).

Uchazečům byly rozeslány na emaily uvedené v přihlášce pozvánky k přijímacím zkouškám.
Je důležité se důkladně seznámit s pokyny, které pozvánka obsahuje.
Do školy přijďte včas. Vstup do školy je přes recepci (vrátnici), která je ve výškové budově.
Dále se pohybujte podle šipek, informačních tabulí a dalších pokynů, které vás nasměrují do učeben určených pro konání zkoušek.
Upozorňujeme uchazeče a jejich doprovod na nutnost pohybovat se pouze v určených prostorách a dodržovat běžné zásady BOZ.
Doprovod může v průběhu zkoušek čekat v prostoru před bufetem. V tomto prostoru mohou také trávit čas uchazeči mezi zkouškami.

Přejeme Vám hodně úspěchů u přijímacích zkoušek
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj