Elektrárna Štěchovice

(22.4.2009) Tato vodní elektrárna, jejíž součástí je i venkovní rozvodna 110kV, byla 6.4. navštívena třídou 4PE.

Studenti si prohlédli halu strojovny středotlaké akumulační elektrárny se dvěma Kaplanovými turbínami a generátory o výkonu 2x11,5 MW. Zajímavá byla rovněž podzemní strojovna modernizované přečerpávací elektrárny, která je vybavena generátorem o výkonu 45MW. Exkurze v rámci předmětu Elektroenergetika se maturantům velmi líbila.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj