Exkurze do Prahy

Dne 20. září třídy 1MA a 3MA navštívily Vyšehrad. Tématem exkurze byl genius loci Vyšehradu, důležitá místa, významné osobnosti a historické momenty spjaté s Vyšehradem.

Studenti navštívili kasematy, sál Gorlice, kostel sv. Petra a Pavla, vyšehradský hřbitov se Slavínem a Staré purkrabství. Během exkurze zkoumali jednotlivá místa, diskutovali a řešili různé úkoly. K získávání nových informací používali MP3 přehravače a smartphony, aby výsledek byl co nejcelistvější. Zajímavý i zábavný program exkurze čerpal z metod zážitkové pedagogiky a činnostního učení.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj