Informace k přijímacímu řízení - přidělení registračního čísla


Vážení rodiče a vážení uchazeči,
velice nás těší, že jste si k dalšímu studiu vybrali právě naši školu. Nyní probíhá 1. kolo přijímacího řízení. Přihlášku je možné podat do 1.3.2018 a to do všech námi nabízených oborů vzdělání.

Kritéria přijímacího řízení najdete pod záložkou UCHAZEČI – Přijímací řízení.

Dnem doručení Vaší přihlášky zahájí ředitel školy správní řízení ve věci přijetí či nepřijetí ke studiu. Seznam přijatých uchazečů nemůže obsahovat jméno ani příjmení žáka, a proto budou údaje nahrazeny registračním číslem. Dopis s Vaším registračním číslem obdržíte během měsíce března.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj