Přijímací zkoušky - termíny


Přijímací zkoušky pro uchazeče do oboru vzdělání s výučním listem se NEKONAJÍ. Jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče do oboru vzdělání s maturitní zkouškou (čtyřleté a nástavbové studium) se KONAJÍ v 1.kole ve dvou termínech, v dalších kolech se přijímací zkoušky nekonají.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou (čtyřleté a nástavbové):
1.kolo-první termín - 12.4.2018 (náhradní termín - 10.5.2018),
1.kolo-druhý termín - 16.4.2018 (náhradní termín - 11.5.2018)

Pozvánky k přijímacím zkouškám budou rozeslány elektronicky na Vámi uvedené emailové adresy po 20. březnu 2018.

Podrobné informace k jednotným přijímacím zkouškám na www.cermat.cz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj