Maturita 2018

Na naší škole proběhly v předchozích dnech ústní maturitní zkoušky.

Ústní zkoušky zakončují jarní maturitní období, během kterého již proběhly maturity praktické, didaktické testy a písemné práce.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj