ADAPTAČNÍ KURZ

Ve dnech 5.-7.9.2018 se uskutečnil adaptační kurz pro první ročník čtyřletého maturitního studia. Cílem bylo seznámit se nejen s budoucími spolužáky, ale také s historií a současností školy a studiem. Jako doprovod s námi byly paní učitelka Vosejpková a naše třídní učitelka paní Holakovská.

Ráno 5.9.2018 jsme se sešli před školou a školními auty se vydali do blízkých Seletic, kde se celý adaptační kurz konal. Po příjezdu jsme se ubytovali, naobědvali a po chvíli poledního klidu jsme se sešli, sedli si do kruhu a hráli seznamovací hry. Protože nás bylo celkem 25, bylo velmi těžké si všechna jména zapamatovat, ale nakonec jsme to zvládli! Poté jsme se vypravili do lesa a hráli hru s barevnými lístečky, ze kterých jsme skládali text o historii školy. První společný večer nám rychle uběhl hraním zábavných her, při pantomimě, kreslení i skládání vět se všichni dobře bavili.

Druhý den jsme měli budíček v 7:30 a po snídani jsme šli na hřiště hrát různé sportovní hry, největší úspěch u nás mělo ragby, při kterém dokonce jednomu spolužákovi byly v zápalu hry roztrženy kraťasy. Po obědě jsme vyrazili na exkurzi do Dvora Seletice, kde jsme se dověděli, jak funguje farma, prohlédli jsme si stáje se zvířaty a okolí farmy. Po návratu jsme hráli velmi zábavnou hru s pořizováním „selfíček“. Večer následovala menší společná aktivita a poté volná zábava.

Poslední den začal opět v 7:30 budíčkem a snídaní. Poté jsme se sešli u hry tichá pošta, během které jsme se seznámili s předměty, které se budeme tento rok učit. Potom si každý vyrobil obálku, pověsil ji na šňůru a jeden druhému jsme do ní dávali vzkazy, takže vlastně vznikla taková živá sociální síť. Poté nastalo balení a po obědě odjezd domů. Adaptační kurz se nám velmi líbil, byl to dobrý start do nového školního roku. Děkujeme paním učitelkám za krásně připravenou akci.

Třída 1MA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj