DDM Symfonie

Dne 16. 11. 2018 se naše třída 1MA vydala na exkurzi do DDM Symfonie Poděbrady pod vedením Mgr. Vosejpkové.

Po příjezdu do Poděbrad nás v DDM přivítala paní ředitelka a její zástupkyně paní Pavlína Špeldová, která nás měla „na starost“. Prvním bodem programu, který si pro nás připravila, bylo seznámení se s budovou, ve které jsme se nacházeli, a také jaké kroužky a aktivity DDM nabízí. Dále následovala přednáška jak zvládat stres. Po malé přestávce jsme se přesunuli do sálu, kde je vybudovaná lezecká stěna. Za podpory zdatných instruktorů jsme si ji několikrát mohli vyzkoušet.
Dále následovala hra, kterou jsme si mohli vybrat. Většina lidí si chtěla zahrát kolektivní hru s Nerf pistolemi. Rozdělili jsme se do třech družstev, vyfasovali jsme oblečení, zbraně, náboje, ochranné brýle a pustili se do hry. Toto byla naše poslední aktivita. Poděkovali jsme paní Špeldové za pěkný program a vrátili se do Nymburka, kde naše exkurze skončila. Všem se výlet velmi líbil.
Děkujeme paní učitelce Holakovské za zorganizování akce a paní učitelce Vosejpkové za doprovod.

Monika Hájková, Kateřina Waldhansová, Adam Dědek 1MA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj