Zájezd do Drážďan

I letos paní učitelka Posejpalová zorganizovala tradiční adventní poznávací zájezd. Tentokrát jsme se vypravili do saského města Drážďany.

  Už v autobusu jsme byli informováni o historii a zajímavostech tohoto krásného města. Po příjezdu nás čekala komentovaná prohlídka historického jádra Drážďan. Zvlášť působivá byla návštěva kostela Frauenkirche, vybudovaného v roce 2006 z trosek, které zbyly po ničivém bombardování Drážďan za druhé světové války. Poté jsme se přesunuli na Altmark, kde se v době adventu už více jak 500 let konají tradiční vánoční trhy. Téměř všichni jsme tady ochutnali místní vánoční speciality jako je štola, marcipán, pražené mandle, ale největší úspěch měly saské metrové klobásy. V podvečerních hodinách jsme se vánočně naladěni vraceli domů.
  Děkujeme paní učitelce Posejpalové za skvěle zorganizovaný zájezd a žákům za vzorné chování během zájezdu a těšíme se na dubnový zájezd do Mnichova.

Jana Ševčíková a Helena Benešová
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj