Teplárna Kolín

V úterý 22. ledna byli žáci maturitní třídy 4MA/PA na exkurzi v kolínské teplárně.

Prohlédli si zařízení palivového hospodářství a navštívili modernizované rozvody 6kV a 22kV. Ve strojovně viděli soustrojí vyrábějící elektrickou energii. V dozorně teplárny se žáci seznámili s provozním režimem teplárny.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj