Přijímací zkoušky - termíny


Přijímací zkoušky pro uchazeče do oboru vzdělání s výučním listem se NEKONAJÍ. Jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče do oboru vzdělání s maturitní zkouškou (čtyřleté a nástavbové studium) se KONAJÍ v 1.kole ve dvou termínech, v dalších kolech se přijímací zkoušky nekonají.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou (čtyřleté a nástavbové):

1.kolo-první termín - 12.4.2019 (náhradní termín - 13.5.2019),
1.kolo-druhý termín - 15.4.2019 (náhradní termín - 14.5.2019)

Pozvánky k přijímacím zkouškám byly rozeslány v dopisech s registračními čísly včetně návratky, kterou prosíme zaslat zpět do 1.4.2019.

Podrobné informace k jednotným přijímacím zkouškám na www.cermat.cz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj