Úvodní informační schůzka pro budoucí 1. ročníky

Vážení,
dovolte, abychom Vás srdečně pozvali na úvodní informační schůzku, která se bude konat
v kulturním sále školy dne 17. června 2019 (pondělí) od 16:00 hodin (pro podrobnosti rozklikněte).

Cílem schůzky je poskytnutí informací nutných pro úspěšné zahájení a průběh studia.
Je tedy ve Vašem zájmu se této úvodní informační schůzky zúčastnit.
Ing. Hubálek Jiří - ředitel školy

Na schůzce bude možné zakoupit učebnice na cizí jazyky pro všechny první ročníky maturitního a učebního (skupiny H) studia za 625,-Kč (učebnice a pracovní sešit).

Dále bychom Vás chtěli informovat, že naše škola od 1.9.2019 vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole, ale rovněž funguje jako mezinárodně uznávaný doklad studenta a jako průkaz využitelný pro zhruba 2.000 různých slev a výhod v ČR. Bude fungovat jako čipová karta na vstup do školy a do jídelny. Prvotní pořízení průkazu stojí 290,-Kč. Tuto částku prosím přineste na úvodní schůzku nebo poté na studijní oddělení školy nejpozději do 31.7.2019.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj