STUDENTI SOŠ A SOU NYMBURK ÚSPĚŠNÍ V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI ENERSOL

Naše střední odborná škola se účastní mnoha soutěží napříč všemi obory. Ačkoliv jsme zatím v první polovině roku 2019, můžeme si již připsat velmi cenné úspěchy dokonce i na mezinárodní úrovni.

Ve dnech 21. - 22. 3. 2019 se Boris Kolář a Tomáš Lochman, studenti druhého ročníku oboru elektromechanik, a Martin Bittner a Petr Gabera, studenti maturitního ročníku oboru elektrotechnika, zúčastnili celostátní soutěže ENERSOL. Soutěžící zde představují své projekty týkající se obnovitelných zdrojů a úspory vody.
Do celorepublikového finále naši studenti postoupili z krajského kola, kde obsadili 1. a 2. místo ve své oblasti zaměření. Soutěžní republikové klání probíhalo ve dvou kategoriích: ENERSOL PRAXE, zde studenti prezentovali projekt ,,Aquaponie - úspora vody“, a ENERSOL INOVACE - ,, využití přívalových dešťů“.
V kategorii ENERSOL PRAXE byli mimořádně úspěšní autoři projektu ,, Aquaponie – úspora vody“ Boris Kolář a Tomáš Lochman, kteří v konkurenci dvaceti týmů dokázali vybojovat 3. místo, čímž si zajistili postup do mezinárodního finále soutěže ENERSOL, které se konalo 11. – 12..4. 2019 ve slovenské Senici.

Ani na mezinárodním poli jsme nezůstali ve stínu zahraničních účastníků.
V Senici, kde se mezinárodní klání odehrávalo, jsme byli velmi úspěšní.
Projekt,, AQUAPONIE – úspora vody“ si získal porotu nejen svým originálním nápadem, ale především jeho možným využitím v praxi. V této prestižní mezinárodní soutěži jsme získali výborné 2. místo.
Velký dík patří nejen studentům, ale také Ing. Kalousovi, který celý projekt odborně zastřešil.

Věříme, že i tyto výsledky našich studentů na mezinárodních soutěžích mohou žákům základních škol při volbě jejich budoucí profese ukázat, že volba studia na naší škole bude ta nejlepší. Máme zde tým pedagogů, kteří
mají chuť se žákům věnovat, motivovat je, posouvat je k vyšším cílům. Všem jim patří poděkování ředitelství školy.
Vítězný projekt AQUAPONIE není jen záležitostí nákresu a prezentace, ale především reálného funkčního modelu včetně živých rostlin a rybiček. Reálný model bude přizpůsoben velikostí a podmínkám školy a bude přístupný veřejnosti v prostorách SOŠ A SOU NYMBURK.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj