Brigády Nymburk

Hra elektro

Hra auto

Hra silnoproud

Maturitní obory

Maturitní obory

čtyřleté maturitní obory:

- 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA*
- 63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

*) U oborů elektrotechnika a provozní elektrotechnika je třeba doložit potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Uchazeči jsou přijímáni na základě zveřejněných kritérií přijímacího řízení.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj