26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA


Pro vyučené v oborech elektrotechnických.

Žáci navážou na své předchozí studium tak, aby prováděli elektroinstalační práce, navrhovali, zapojovali a sestavovali elektrické a elektronické obvody, prováděli diagnostické, montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a elektronických zařízeních a přístrojích, prováděli elektrotechnická měření a vyhodnocovali naměřené výsledky, vytvářeli technickou dokumentaci, řídili se platnými technickými normami a graficky komunikovali.
Absolventi se uplatní především ve středních technickohospodářských funkcích v oblasti výstavby energetických zdrojů, elektrických sítí, při výrobě, distribuci a užití elektrické energie, v oblasti zkušební, regulační, servisní a montážní techniky, při výrobě, využití a údržbě elektrických strojů, přístrojů, elektronických zařízení, při opravách a servisu elektronických zařízení, popř. jejich dílčích částí pro zpracování signálu a informací, řídicí obvody, elektrické pohony, napájecí zdroje, zabezpečovací obvody, v oblasti systémů pro měření, regulaci a automatizaci, při montáži, sestavování, řízení, obsluze a servisu automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek, elektronických zařízení a přístrojů. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v elektrotechnice a informatických oborech.

V průběhu studia mohou žáci školy využít dalších možností vzdělávání (svářečský kurz, autoškola, specializované kvalifikační kurzy) a ubytovacích kapacit domova mládeže.
Uchazeči o nástavbové studium doloží výuční list nebo pololetní vysvědčení z 3. ročníku střední školy.

Učební plán denního dvouletého studia - Provozní elektrotechnika

Dotace týdenních vyučovacích hodin 1. ročník2. ročníkCELKEM
CJLČeský jazyk a literatura448
CZJCizí jazyk448
DEJDějepis202
EKNEkonomika224
IKTInformační a komunikační technologie224
MATMatematika336
TEVTělesná výchova224
ZSVZáklady společenských věd022
SEMMaturitní seminář022
ENVEnvironmentální výchova101
ENZEnergetická zařízení336
ETMElektrotechnická měření224
EZAElektronická zařízení336
ZAEZáklady elektrotechniky314
PRAPraxe224
CELKEM 333265
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj